top of page

PROTOCOL COVID-19

Davant l'actual situació sanitària, l'Organització informa a tots els participants de les mesures excepcionals que es prenguessin a l'això, que detallem a continuació:

 

Proves COVID-19

 • Tots els participants hauran de realitzar prèviament una anàlisi COVID-19 amb resultat negatiu per poder recollir el dorsal.

 • L'organització posarà a disposició de tots els inscrits un equip mèdic per a la realització dels tests COVID-19, el cost no generarà cap despesa addicional als participants i dorsals verds.

 • La realització dels test per corredors per part de l'organització començarà 2 hores abans de l'hora de sortida i finalitzarà 1 hora abans de l'hora de sortida.

 • Tot els membres de l'staff, voluntariat o relacionats amb l'organització estaran sotmesos a les mateixes test un entorn segur.

 • Així mateix s'acceptarà com a vàlid qualsevol test negatiu emès per una autoritat sanitària amb una antiguitat màxima de 48h.

Certificat de desplaçament

La Organització lliurarà per mail a tots els participants una guía de com generar els diferents certificats de desplaçament

Aplaçament

 • En el cas d'ajornament per motius de la situació sanitària de l'COVID-19 i les seves possibles conseqüències, es proposaran una data alternativa per a la celebració del mateix. Tots els participants quedaran automàticament inscrits en la nova data.

 • Qui no vulgui participar en la nova data, podrà sol·licitar el reemborsament de el 100% de la inscripcció dins dels 15 dies despres de l'anunci d'ajornament

Cancelació

 • En el cas que es cancel·li definitivament l'esdeveniment per la situació sanitària COVID-19, i no es pugui celebrar ni en la data original ni en la nova proposta, tots els participants (amb o sense assegurança) podran triar entre traspassar la seva inscripció a la edició 2022 o sol·licitar la devolució de el 100% de la inscripció dins dels 15 dies després de l'anunci de cancel·lació.

Restricció administrativa

 • Si a causa de la situació de pandèmia ens obliguessin a restringir la participació a un nombre determinat, s'assignarien dorsals fins a completar les places segons ordre d'inscripció. Aquells participants que no entressin en la quota se'ls abonaria el 100% de la inscripció.

 

Briefing

 • Serà virtual. Es facilitarà a cada corredor un link amb el videobriefing de la seva carrera. El mateix dia de la sortida es farà un petit repàs en grups reduïts al lliurament de l'dorsal

Sortides

 • Es comprovarà que tots els participants portin posada la màscara i es procedirà a la desinfecció de mans amb hidroalcohol i control de temperatura.

 • La sortida serà neutralitzada els primers 400 metres i es realitzarà en una sola tanda, de 16 files i 3 corredors per fila que hauran mantenir la distància de 1,5 metres entre ells en tot moment.

 • Els participants portaran la mascareta en tot moment fins a 1 minut abans de la sortida.

Protocol de SORTIDES

 • El protocol de sortides s'activa 2 hores abans de l'hora de sortida.

 • Un cop iniciat el protocol, no podràs abandonar la zona de sortida

 • Els nostres voluntaris et guiaran a seguir el següent protocol:

  • Pas 1. TEST COVID: 1 hora abans de la sortida és obligatori haver-se realitzat el test

  • Pas 2. LLIURAMENT DORSAL i REVISIÓ DE MATERIAL

  • Pas 3. MINI BRIEFING

  • Pas 4. ASSIGNACIÓ DE LLOC DE SORTIDA

Avituallaments en carrera

 • Per tal de minimitzar el risc de contagi, tot el personal voluntari i de l'organització respectarà les mesures de distanciament social, portarà guants i mascaretes.

 • No hi haurà fruita a el tall, sinó peces senceres.

 • La resta d'aliments seran envasos individuals.

 • Les ampolles d'aigua es donaran tancades i en format de mig litre individualitzat

 • La mascareta serà d'ús obligatori en els avituallaments

Meta

 • Els participants, una vegada que surtin de l'àrea de Meta hauran d'usar la màscara en tot moment.

 • Els lliuraments de premis es faran en el moment.

 • Es prega no romandre més del necessari un cop acabada la cursa a la zona de meta

Dorsal Verd

 • Aquest protocol és també d'aplicació per als dorsals verds

boton-suscribirse-youtube-png-2.png
bottom of page